DMOS場效應電晶體/ DMOSFETS

DMOS場效應電晶體/ DMOSFETS

产品编号:
产品简介:序號 No. 型 號 Part No. P tot I D T j V DSX V GSR V GS(th) I DSS (μA) I GSS (nA) R DSON (max) (Ω) 封 裝 Package 低壓系列 1 CS3410B3 80 17A 150 100 ± 20 1~3 10 100 0.1 TO-251 2 CS90N03B4 80 90A 150 25 ± 20 1~3 10 100 0.006">我要询价


  • 产品详情
  • 性能参数
序號
No.
型  號
Part No.
Ptot
ID
Tj
VDSX
VGSR
VGS(th)
IDSS
(μA)
IGSS
(nA)
RDSON (max)
(Ω)
封  裝
Package
低壓系列
1
CS3410B3
80
17A
150
100
±20
1~3
10
100
0.1
TO-251
2
CS90N03B4
80
90A
150
25
±20
1~3
10
100
0.006
TO-252
3
CS540B8
128
33A
150
100
±20
2~4
10
100
0.048
TO-220AB
4
CS3710B8
200
57A
150
100
±20
2~4
10
100
0.023
TO-220AB
5
CSZ44V
130
55A
150
60
±20
2~4
25
100
0.018
TO-220AB
6
CS3205B8
230
120A
150
55
±20
2~4
25
100
0.0085
TO-220AB
7
CS75N75B8H
230
100A
150
75
±20
2~4
25
100
0.0115
TO-220AB
8
CS100N03A8H
130
100A
150
25
±20
2~4
10
100
0.0045
TO-220AB
200V系列
1
214B A3HD
30
3A
150
250
±20
2~4
10
10000
1.5
TO-251
2
CS634
75
8A
150
250
±30
2~4
25
100
0.45
TO-220AB
3
CS630A8H
75
9A
150
200
±30
2~4
25
100
0.4
TO-220AB
4
CS630FA9H
50
9A
150
200
±30
2~4
25
100
0.4
TO-220F
5
CS640A8H
125
18A
150
200
±30
2~4
25
100
0.18
TO-220AB
400V系列
1
CS730A8H
75
6A
150
400
±30
2~4
10
100
1
TO-220AB
2
CS740A8H
120
10A
150
400
±30
2~4
25
100
0.5
TO-220AB
500V系列                                                                       
1
CS3N50B3
35
3A
150
500
±30
2~4
25
100
3
TO-251
2
CS820B8
70
3A
150
500
±30
2~4
25
100
3
TO-220AB
3
CS830B8
75
5A
150
500
±30
2~4
25
100
1.5
TO-220AB
4
CS830A8H
75
5A
150
500
±30
2~4
25
100
1.5
TO-220AB
5
CS830FA9H
30
5A
150
500
±30
2~4
25
100
1.5
TO-220F
6
CS840A8H
110
8A
150
500
±30
2~4
25
100
0.85
TO-220AB
7
CS840FA9H
40
8A
150
500
±30
2~4
25
100
0.85
TO-220F
8
CS13N50A8H
180
13A
150
500
±30
2~4
25
100
0.45
TO-220AB
9
CS450ANH
180
14A
150
500
±30
2~4
10
100
0.45
TO-3P(N)
10
CS20N50ANH
180
20A
150
500
±30
2~4
10
100
0.35
TO-3P(N)

 


序號
No.
型  號
Part No.
Ptot
ID
Tj
VDSX
VGSR
VGS(th)
IDSS
(μA)
IGSS
(nA)
RDSON (max)
(Ω)
封  裝
Package
600V系列                                                                       
1
CS1N60A1H
3
0.8A
150
600
±30
2~4
25
100
15
TO-92
2
CS1N60C1H
3
1A
150
600
±30
2~4
25
100
10
TO-92
3
CS1N60A3H
30
0.8A
150
600
±30
2~4
25
100
15
TO-251
4
CS1N60C1HD
3
1.5A
150
600
±20
2~4
25
10000
8
TO-92
5
CS2N60A3H
35
2A
150
600
±30
2~4
25
100
4.5
TO-251
6
CS4N60A3HD
55
4A
150
600
±20
2~4
25
10000
2.3
TO-251
7
CS2N60A8H
70
2A
150
600
±30
2~4
25
100
4.5
TO-220AB
8
CS2N60FA9H
28
2A
150
600
±30
2~4
25
100
4.5
TO-220F
9
CS4N60A8H
75
4A
150
600
±30
2~4
25
100
2.3
TO-220AB
10
CS4N60A8HD
75
4A
150
600
±20
2~4
25
10000
2.3
TO-220AB
11
CS4N60FB9
30
4A
150
600
±30
2~4
25
100
2.2
TO-220F
12
CS5N60A8H
85
5A
150
600
±20
2~4
25
100
2
TO-220AB
13
CS6N60FA9H
34
6A
150
600
±30
2~4
25
100
2
TO-220F
14
CS7N60FA9HD
34
7A
150
600
±30
2~4
25
10000
1.3
TO-220F
15
CS8N60A8H
110
8A
150
600
±30
2~4
25
100
1.25
TO-220AB
16
CS10N60A8HD
125
10A
150
600
±20
2~4
25
10000
0.75
TO-220AB
17
CS10N60FA9HD
45
10A
150
600
±20
2~4
25
10000
0.75
TO-220F
18
CS12N60A8HD
140
12A
150
600
±30
2~4
25
10000
0.65
TO-220AB
19
CS20N60ANH
250
18A
150
600
±20
2~4
25
100
0.45
TO-3P(N)
20
CS4N65FA9HD
24
4A
150
650
±20
2~4
25
10000
2.5
TO-220F
21
CS5N65FA9H
30
5A
150
650
±20
2~4
25
100
2.3
TO-220F
22
CS10N65FA9HD
50
10A
150
650
±20
2~4
25
10000
0.85
TO-220F
800V系列                                                                       
1
CS1N80A1H
3
1A
150
800
±20
2~4
25
100
15
TO-92
2
CS4N80A8H
100
4A
150
800
±20
2~4
25
100
2.5
TO-220AB
3
CS8N80A8H
190
9A
150
800
±20
3~4.5
100
100
1.25
TO-220AB
900V系列                                                                       
1
CS8N90A8H
130
9A
150
900
±30
2~4
25
100
1.4
TO-220AB
2
CS9N90ANHD
150
9A
150
900
±20
2~4
25
10000
1.3
TO-3P(N)


 
﹡600V系列產品主要應用領域:小功率充電器(1A),PC電源輔助電源(2A),電源適配器,隔離式的 LED驅動、電動車充電器(8A以上產品),LCD電源
CS1N60C1HD、CS4N60A3HD、CS4N60A8HD、CS7N60FA9HD、 CS10N60A8HD 、CS10N60FA9HD、CS12N60A8HD為內部集成抗靜電防護功能的產品
﹡800V系列產品主要應用領域:小功率充電器(1A),PC電源(8A)
 
﹡低壓系列產品主要應用領域:電動車控制器,逆變器,汽車安定器
﹡200V系列產品主要應用領域:低壓電子鎮流器,電視機枕校
  214BA3HD為內部集成抗靜電防護功能的產品
﹡400V系列產品主要應用領域:電子鎮流器,車載逆變器,非隔離式的LED驅動
﹡500V系列產品主要應用領域:電子鎮流器,車載逆變器,非隔離式的LED驅動,汽車安定器